Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Rybářský kroužek Holdegron

kroužek ČRS MO RADNICE

vedoucí kroužku: Vít Konopásek, Josef Turek

  • den konání: úterý 1 x za 14 dnů; 1. schůzka: 11. 10. 2022 
  • čas konání: 15:30-16:50

Projekty