Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Charakteristika MŠ

                      

Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Poskytujeme předškolní vzdělání dětem od dvou do zpravidla šesti let. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Kapacita MŠ je 84 dětí. Ve třech třídách pracuje šest učitelek. Všechny učitelky jsou plně kvalifikované.

Mateřská škola prošla v roce 2011 celkovou rekonstrukcí. V současné době je moderně vybavena a má bezbariérový přístup. Součástí mateřské školy je zelená zahrada, kterou jsme ve spolupráci s městem Radnice, rodiči a hlavně dětmi vytvořili. Součástí zahrady jsou záhonky na bylinky a zeleninu, kterou využíváme v kuchyni školy, přírodní kompostér, aby děti mohly pohodlně pozorovat, co se s odpadem v kompostéru děje a poté s ním pracovat, přírodní kuchyňka, dílna, pískové moře, bahniště s vodní zónou, různá zákoutí s lavičkami, hrací domečky a přírodní průlezky.

V naší mateřské škole se zaměřujeme především na polytechnickou výchovu, dbáme na rozvoj základů manuální zručnosti (např. při práci s hračkami, stavebnicemi, drobným materiálem, ve výtvarných a tvořivých aktivitách),  bezproblémové zacházení s běžnými předměty denní potřeby při hře, činnostmi  při sebe obslužných a úklidových činnostech, získávat, přiměřené dovednosti při práci s některými materiály, náčiním a nářadím, dokázat obsluhovat některé jednoduché přístroje, znát a respektovat základní bezpečnostní zásady a pravidla při práci s materiály, nářadím i jednoduchými nástroji, na základě vlastních činností získat některé elementární zkušenosti ze světa vědy a techniky, zkoušet aplikovat získané zkušenosti a poznatky i do nových situací, snažit se je řešit, seznámit se s některými řemesly, znát jejich název a význam a zajímat se o informace, používat různé encyklopedie, dětské časopisy a knihy.

Naše mateřská škola je umístěna v okrajové části města v ulici, která vede k náměstí. Sídlí v patrové budově. V přízemí je jedna třída, v patře dvě.

O zdravou výživu našich dětí se starají dvě paní kuchařky. Strava je pestrá, vyvážená. Nechybí ovoce a zelenina. Děti mají možnost již od malé třídy se obsluhovat samy. Pití mají v nádobách a natáčejí si do lahviček nebo hrníčků čaj, šťávu nebo vodu s citronem a bylinkami z vlastní zahrádky. Svačinky si ve větší míře připravují samy – mažou si pomazánky, dělají obložené chleby, ovocné nebo zeleninové saláty.

 Zdárný chod školy zajišťují provozní zaměstnankyně-  paní uklízečky.

Všechny pedagogické a nepedagogické pracovnice se podílejí na zdárném chodu naší školy, jsou ochotny pomáhat při situacích, které se při práci s dětmi vyskytnou a zajišťují akce pro děti, rodiče i veřejnost.

chochod h

 

 

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty