Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Školská rada

Činnost školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada při  naší základní škole je složena ze šesti  členů.  Dva členové jsou určení zřizovatelem školy, dva jsou voleni za zákonné zástupce žáků, dva členové jsou voleni jako zástupci pedagogických pracovníků školy. 

členové školské rady pro období 2021-2024

členové za zřizovatele

  • Josef BERAN
  • Zdeněk MULAČ do 31. 10. 2023
  • Rostislav PLACHÝ od 1. 11. 2023

 

členové za zákonné zástupce

  • Ilona HŘEBŘINOVÁ
  • Ing. Veronika SMÉKALOVÁ - předsedkyně školské rady

členové za pedagogy

  • Mgr. Ivana JEŘÁBKOVÁ
  • Mgr. Jana LOUKOTOVÁ

 

 

Projekty