Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Základní škola

Základní škola využívá pro svou činnost poměrně novou budovu (postavenou v roce 1998). Je spádovou školou pro 26 obcí severní části okresu Rokycany. Asi polovina žáků do školy dojíždí linkovými autobusy, z nichž převážná část zajíždí na zastávku u školy.

Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tělocvična, školní pozemek s nádhernou, moderně vybudovanou školní zahradou. Kapacita školy je 18 tříd pro 540 žáků a dvě oddělení školní družiny.

V odpoledních hodinách děti navštěvují školní družinu, ale i různé zájmové kroužky. Mezi zájmovými kroužky dominují sportovně zaměřené činnosti. 

V budově školy působí pobočka Základní umělecké školy Rokycany. 

zšbudova ZŠ

Projekty