Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Základní škola

Základní škola využívá pro svou činnost poměrně novou budovu (postavenou v roce 1998). Je spádovou školou pro 26 obcí severní části okresu Rokycany. Asi polovina žáků do školy dojíždí linkovými autobusy, z nichž převážná část zajíždí na zastávku u školy.

Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tělocvična, školní pozemek s nádhernou, moderně vybudovanou školní zahradou. Kapacita školy je 18 tříd pro 540 žáků a dvě oddělení školní družiny.

V odpoledních hodinách děti navštěvují školní družinu, ale i různé zájmové kroužky. Mezi zájmovými kroužky dominují sportovně zaměřené činnosti. 

V budově školy působí pobočka Základní umělecké školy Rokycany. 

zšbudova ZŠ

Základní škola

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty