Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Pro rodiče

Rodičům nově nastupujících dětí

 Nedá jistě mnoho přemýšlení, aby člověk pochopil, že příchodem do mateřské školy prodělávají děti snad největší změnu ve svém životě. Ze dne na den se ocitnou v neznámém prostředí, obklopeny houfem stejně starých kluků a holčiček, které jsou na tom právě tak.

Děti mění domov za neznámé prostředí mateřské školy, pečující maminku a starostlivého tatínka za dvě střídající se paní učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit s jinými dětmi. Doma se rodiče do velké míry přizpůsobovali jeho potřebám, teď se samo musí přizpůsobit režimu mateřské školy.

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do mateřské školy, dodržujte denní režim, který přizpůsobujte režimu v mateřské škole.

  Co by mělo Vaše dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání (samo si svléká a obléká části oděvu, starší zapíná knoflíky).
 • Umět nazouvat a vyzouvat boty.
 • Zvykat poznat si své věci a uložit je na své místo
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Držet lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku a skleničky.
 • Používat toaletu (pleny a nočník nejsou přípustné).
 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.
 • UMĚT REAGOVAT NA POKYN!

 

Pro rodiče nastupujících dětí

První dny a týdny znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna a každé dítě se jí nepřizpůsobí stejně. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze i onemocní. V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se tyto vzájemně doplňovaly.

8 dobrých rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do školky:

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků).Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude", apod.

 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu, láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, když se vyplížíte tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu "když budeš zlobit, nechám Tě ve školce i odpoledne".

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka).

 7. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8.. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. Předejdete mnoha nepříjemnostem, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p. učitelkám i pro Vás nepodstatné věci o dítěti – každé dítě je individuální, jiné. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte – co např. vůbec nejí z důvodu, že mu je po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá (pak nebude mít chuť svačit), apod.

 Každé ráno doprovázejte své dítě až do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům dítěte. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička,… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. V mateřských školách nepracují zdravotní sestry, neprovádí se tedy ranní zdravotní prohlídka. Vaší povinností je ráno informovat učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…zánět spojivek…..). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“! Nejenom, že poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. Nakažlivé nemoci se šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat! V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ a návštěvě lékaře. V mateřské škole se nepodávají žádné léky! Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve Vaší rodině, ohlaste to rovněž v MŠ. Prosíme o uvedení platného telefonního čísla a emailové adresy.

 Před nástupem do mateřské školy se dobře seznamte se Školním řádem, který je ZÁVAZNÝ. Je k dispozici v chodbičce při vstupu do MŠ. Blíže rozvádí provoz, režim dne, obsah a organizaci předškolního vzdělávání, stravování, bezpečnost a ochranu zdraví dětí,...

Chceme dát vašim dětem tu nejlepší péči, proto věříme, že při spolupráci rodiče – školka, se nám to podaří.

 

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv mateřské školy Radnice

 

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 

 • vhodné a vzdušné oblečení ( do třídy a na vycházku), kterému nebude vadit špína nebo poškození
 • vhodnou obuv na pobyt venku
 • bačkorky (ne pantofle)
 • náhradní spodní prádlo
 • pyžamo
 • sáček na ramínku pro ukládání věcí v šatně
 • dobře těsnící lahev  do třídy (pitný režim)
 • ...a především Vaši podporu, pozitivní naladění pro vstup dítěte do školky, kde potkají nové kamarády a paní učitelky, které se na ně těší a pomohou dětem zvládnout  počáteční nejistotu

 

 

Dětská prosba:“ Maminko, prosím tě, všechny věci mi podepiš, já si je někdy nepoznám a kamarádi mají stejné, pak se musím o ně hádat a prát se s nimi. Děkuji.“

 

Prosíme, nedávejte dětem do školky hračky / kromě plyšáků/, ve školce máme svoje hračka a předejdeme rivalitě, rozbití a ztrátě hračky

Telefon MŠ

371 785 476

Mobilní tel. - jídelna

736 417 792 odhlašování dětí

nejlépe SMS (paní kuchařky při vaření nestíhají telefon zvedat)

Mobilní telefon učitelky

730 548 646

 

E- mail

 

mankova@skolaradnice.cz

 

Webové stránky školy

www. skolaradnice.cz

 

 

Nejdůležitější informace o MŠ.

 

Mateřská škola se otevírá 6:00 a zavírá se v 16:00!

Prosíme o dodržování provozní doby, i paní učitelky mají určenou pracovní dobu a po ní soukromé aktivity.

Přivádějte své děti do 8:00.

 

 • Od 6:00  – 8:00 příchod do MŠ
 • Od 12:00 – 12:15 u vchodu zvonit na svoji třídu (Vodníčkové, Šmoulové)
 • Od 12:30 – 12:45 u vchodu zvonit na třídu Krtečků
 • Od 14:30 – 16:30 vyzvedávání dětí 

 

 • omlouvání dětí  - ústně, telefonicky, písemně do sešitu u vchodu do MŠ

Prosíme rodiče, pouze na uvedená čísla telefonů. Nepoužívejte soukromá čísla učitelek ( i pokud je znáte), ani sociální sítě.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání do tří kalendářních dnů od jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, e- mailem nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v omluvném listu s uvedením důvodů absence.

             

 • odhlašování a přihlašování dětí – dítě je nutné přihlašovat a odhlašovat vždy den předem do 13.00 hodin. Tato povinnost se vztahuje i na pondělí – přihlášení v pátek (dítě, které nebude řádně přihlášeno ke stravování, nebude přijato)
 • vyzvedávání obědů – v případě prvního dne nemoci dítěte přihlášeného ke stravování si lze oběd vyzvednout od 11.30 do 12.30 v jídelně MŠ nebo přinést ráno jídlonosiče a paní kuchařky je po naplnění zanechají na značce dítěte v šatně.

 

 • platby úplata za předškolní vzdělávání – 330,- Kč/měsíc (netýká se dětí povinného předškolního vzdělávání)

Záloha500,- Kč-  zůstává po celou dobu docházky

Stravné  cca 1500,- Kč/měsíc + školné 330,-Kč.

Platby je nutno uhradit vždy do 20. v měsíci.

Úhradu lze provést převodem na účet – číslo účtu ZŠ a MŠ Radnice 

107 –0451260207/0100    svolením k inkasu.

Hotově u vedoucí ŠJ při ZŠ p. Z. Ratajové – každý den v době od 7.00 – 8.00  ve školní jídelně ZŠ od 13.30 – 14.30 hod.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na paní učitelky, které Vám rády podají vyčerpávající odpovědi.

 

 

Informace o nemoci

Maminky a tatínkové, prosíme o vyplnění prohlášení po nemoci Vašeho dítěte. 

 V tištěné formě u vchodu do MŠ / u sešitu na stravování /

Prohlášení po nemoci

 

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5
1
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty