Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Organizační informace ŠD

Do školní družiny jsou zařazeni  žáci od 1. do 5. třídy. Činnost školní družiny je zahájena v září a ukončena v červnu.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků.

Přihlašování a odhlašování

Vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Školní družina je určena pro  žáky z prvního stupně. Účastníci jsou přijati na základě písemné přihlášky, kterou rodiče vyplní řádně a pravdivě. Rodiče včas ohlásí změny v údajích. Odhlásit je potřeba účastníka písemně s přesným datem odhlášení.

Telefonní číslo: 739 582 260

Projekty