Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Organizační informace ŠD

Do školní družiny jsou zařazeni  žáci od 1. do 5. třídy. Činnost školní družiny je zahájena v září a ukončena v červnu.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků.

Přihlašování a odhlašování

Vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Školní družina je určena pro  žáky z prvního stupně. Účastníci jsou přijati na základě písemné přihlášky, kterou rodiče vyplní řádně a pravdivě. Rodiče včas ohlásí změny v údajích. Odhlásit je potřeba účastníka písemně s přesným datem odhlášení.

Telefonní číslo: 739 582 260

Družina

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolaradnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41163

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty