Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Mateřská škola

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

“Navlékáme korálky poznání „

motto

Motto:

Tak jako navlékáme korálky na šňůrku, navlékáme dny v mateřské škole.

Každý den je jiný, plný her a zábavy. Až bude šňůrka plná, uděláme uzel. Pak by měla být z dítěte osobnost připravená na další etapu svého života.

 

Styl našeho vzdělávání je založen na principu prožitkového a kooperativního učení hrou, které vychází z přímých zážitků.

Snažíme se rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické, sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládnout nároky života, které jsou a budou na ně kladeny.

Cílem naší práce je:

 • usnadnit dětem vstup do MŠ – adaptační program s postupně přivyknout dětí na nové prostředí 
 • vycházet z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit jiným tempem
 • respektovat vrozené i získané osobní dispozice
 • ocenit snahu každého dítěte
 • zprostředkovávat dětem prožitky, kde kvalita převládá nad kvantitou
 • snažit se o maximální spokojenost dětí, pocit jistoty a bezpečí v MŠ
 • vytvořit atmosféru laskavosti, porozumění, empatie a tolerance
 • poskytovat dětem optimální množství podnětů pro rozvoj osobnosti dítěte
 • vytvářet příležitosti k vnitřní motivaci dítěte, ukázat mu, jak zajímavá činnost je učení
 • vytvářet s dětmi vlastní pravidla soužití v MŠ
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte
 • vytvářet prostor k rozvíjení sociálních kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině
 • vést děti k poznání, že jsou součástí přírody
 • připravit děti na plynulý přechod do ZŠ

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou. Zapojujeme rodiče do výchovných činností, vedeme je k tomu, aby MŠ využívali jako poradenský servis.

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
1
6 7 8
9 10 11 12
1
13 14 15
16
1
17
2
18
1
19
2
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty