Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Organizace dne

 

              

Organizace dne v mš Radnice

 • Ranní scházení probíhá v dolní třídě u Vodníčků od 6:00 do 7:30, kdy si paní učitelky ostatní děti odvádějí do svých tříd.
 • Ve svých třídách učitelka pomáhá přicházejícím dětem překonávat negativní pocity z odloučení od rodičů. Zjistí zdravotní stav dítěte, pomůže mu vybrat hračku, nabídne mu činnost nebo probíhají spontánní hry dětí.
 • Děti mohou přijít po domluvě později, ale tak, aby nenarušily výchovnou činnost. Podrobnosti k přítomnosti dětí, které se vzdělávají povinně, jsou stanoveny ve školním řádu mateřské školy.
 • Probíhají řízené tělovýchovné chvilky, zaměřené na správné držení těla a pohybové hry.
 • Svačina je připravena pro dolní třídu v jídelně, pro horní třídy ve třídách.

Děti jsou vedeny k samostatnosti při sebeobsluze, mohou si mazat pečivo a nalévat nápoje za dohledu učitelek.

 • Řízené činnosti

Paní učitelky volí témata jednotlivých integrovaných bloků tak, aby téma prolínalo do celého dne.

 

Komunitní kruh - děti se seznamují s tématem, probíhá evokace, sdílení, kdy si děti

povídají o prožitcích, motivace dětí, aktivity pro všestranný rozvoj, nabídka

činností, práce ve skupinách nebo spontánní hry s pozorováním a diagnostikou dětí.

 

Samostatná práce dětí ve skupinách nebo individuálně, rozhovory, besedy, experimentace, práce s knihou, výukovým materiálem, výtvarné a pracovní činnosti…. Učitelka je ve třídě průvodcem, nikoliv vůdcem.

 

Reflexní kruh probíhá vždy po činnostech, děti si podávají zpětnou vazbu,

sdílejí své pocity při práci ve skupinách, přemýšlejí, co nového se naučily, komu

pomáhaly, či kdo pomohl jim, jak se při práci cítily.

 

 • Pobyt venku - každodenně, vyjma nepříznivých podmínek (silný vítr, silný mráz,

silný déšť), v tom případě se organizuje náhradní činnost ve třídě, spojená s

pohybovou aktivitou nebo pobyt v pergole. Vycházky do přírody ve městě a okolí, výlety, sportovní programy na hřišti ZŠ, pobyt na zahradě.

 

 • Oběd probíhá v jídelně, každá třída obědvá samostatně, od nejmladších dětí po nejstarší, čas stravování je přizpůsoben potřebám dětí.

Děti se obsluhují samostatně (příbory, talíře, nalévání pití, přinášení druhého jídla, odnášení talířů…), starší děti si nalévají samostatně polévku.

 Děti nedokrmujeme (nepřipouští to  Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ). Individuální požadavky řešíme ve spolupráci s rodiči a v

souladu s RVP PV.

 

 • Odpočinek začíná čtením pohádek nebo příběhů, poslechem mluvených pohádek nebo relaxační hudby. Je stanoven dle individuálních potřeb dětí. Pokud dítě nemá potřebu spánku, může se odebrat ke klidovým hrám nebo tvoření.

 

 • Odpolední svačina probíhá ve všech třídách a skládá se převážně z ovoce nebo zeleniny, v různých formách salátů, mističek nebo zdravých tyčinek. Děti si svačinu berou průběžně od 14:00 do 14:40.

 

 • Odpolední volné hry dětí - zájmová činnost, doplňkové aktivity, činnosti rozvíjející individuální potřeby dětí, v letních měsících pobyt na zahradě. Posledním dětem učitel pomáhá překonat negativní pocity z osamění.

 

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5
1
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty