6:00 - 8:30
Postupně si paní učitelky odvádějí děti do svých tříd kde si mohou hrát, cvičit, malovat, nebo se zapojují do připravených  činností řízených učitelkou.
8:30 - 9:00 je připravena dopolední svačina, děti z I. a  II. svačí ve třídě a děti ze III. třídy chodí na svačinu do jídelny
9:45 - 10:00
ukončujeme činnosti ve třídě a odcházíme se oblékat na pobyt venku
10:00 - 12:00 pobyt venku
11:15 - 12:30 oběd  dle tříd
12:00 - 14:00 odpočinek, děti, které nespí, mohou vstávat a věnovat se činnostem, které neruší ostatní děti
14:20  odpolední svačina, dle požadavků dítěte
14:20 - 16:00 činnosti a  volné hry dětí do ukončení provozu MŠ.

 

 

Platby za stravování v hotovosti 

7:15 - 7:45                12:30 - 13:30

v kanceláři školní jídelny