Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Stravování při MŠ

Od 1.9.2022 platí cena stravného pro obě věkové kategorie na potraviny a energie.

 

Přesnídávka:  děti ( 4 hodiny) 9,- Kč

                          dětí do 6 let       9,- Kč

                          starší 7 let        10,- Kč 

Oběd:              děti (4 hodiny)  a do 6 let: 25,-Kč

                          starší 7 let:       32,- Kč

Svačina:   děti  do 6 let: 25,-Kč

                  starší 7 let:       32,- Kč

dokument ZDE (569.85 kB)

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku podle bodů 1-2  (vyhl. č. 463/2011Sb.,kterou se mění vyhl. č. 107/2005Sb.,o školním stravování, ve znění vyhl.   č. 107/2008 Sb. s účinností od 1.1.2012).

Odhlašování obědů v pracovní den mezi 6:30 - 13:00 hodin na telefonních číslech: 736 417 792, 371 785 476, případně individuální domluvou či zápisem do sešitu v budově MŠ.

Jídelna

Režim ZŠ

1. hodina 7.50-8.35
2. hodina 8.45-9.30
3. hodina 9.45-10.30
4. hodina 10.40-11.25
5. hodina 11.30-12.15
6. hodina 12.20-13.05
7. hodina 13.10-13.55
8. hodina 14.00-14.45

Režim MŠ

Po-Pá 6.00-16.00

Režim ŠD

Po-Pá 6.00-16.00

Projekty