Základní škola a Mateřská škola Radnice
Základní škola
a Mateřská školaRadnice

Turistický kroužek

vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Spourová

  • den konání: sobota
  • čas konání: dle předem avizovaného plánu, předběžně 1x měsíčně

Projekty