Potraviny HUCL

Potraviny Hucl

Děkujeme tímto panu Jiřímu HUCLOVI za krásné  balíčky, které nám věnoval pro budoucí prvňáčky při příležitosti zápisu do prvního ročníku. Pan Hucl zaštiťuje sponzorsky zápis do prvního ročníku každým rokem, čehož si velmi vážíme.  

Adresa:   náměstí Kašpara Šternberka 65
33828 Radnice
Telefon:   +420 371 795 269

Manželé Fialovi- Selský dvůr Biskoupky 

Děkujeme tímto za pravidelné a štědré dary, které dostává naše škola od manželů Tomáše a Gabriely Fialových. V letošním školním roce 2015/2016 kromě finančního daru pro mateřskou školu zakoupili i koberec do třídy 1. A. 

PDG DECO Czech a.s.

Výrobce a dodavatel kompletního sortimentu nátěrových hmot.

Děkujeme firmě PDG DECO Czech a.s., která nám věnovala barvy Primalex, kterými realizujeme výzdobu naší školy.

Sídlo firmy: Břasy 223

Budova školy 7

Manželé Soukupovi

Děkujeme tímto rodičům Daniela Soukupa, žáka 1.B, kteří zakoupili jako sponzorský dar žákům této třídy dárečky do adventního kalendáře v hodnotě 500,- Kč.

Zbyněk Kovařík

Děkujeme tímto panu Zbyňku Kovaříkovi, tatínkovi žákyně  6.A Terezie Kovaříkové, že jako sponzorský dar věnoval žákům naší školy nařezané dřevo, které použijí na výrobu ptačích budek.

Michal Oliverius

Truhlářství - Skomelno 86

Děkujeme tímto panu Michalu Oliveriusovi, který nám jako sponzorský dar bezplatně nařezal materiál do školní družiny.

Daniela Manková

Děkujeme paní Daniele Mankové, která věnovala našim prvňáčkům kreslící potřeby.

Jiří Vonásek

Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Vonáskovi za poskytnutí sponzorského daru na nákup
učebních pomůcek žákům 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.