Třída 4. B - rozvrh hodin 2018/2019

  1 2 3 4 5 6 7
Po  ČJ M AJ ČJ

Út  ČJ TV M

ČJ

-- HV ČaSP
St  M ČJ AJ ČJ VL    
Čt

ČJ

M TV -- VV VV
ČJ M VL AJ --    

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Červová Vokounová

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání