Třída 1. B - rozvrh hodin 2018/2019


1
2
3
4
5
6 7
Po ČJ
TV M ČJ - -- --
Út
ČJ M
 ČJ PRV HV --
--
St
 M  ČJ AJ ČaSP
--
-- --
Čt
ČJ

PRV

ČJ TV -- -- --

M  ČJ VV
ČJ
--
-- --

Třídní učitelka: Lenka Pěnkavová

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání