Třída 1. A - rozvrh hodin 2018/2019


1
2
3
4
5
6 7
Po ČJ
ČJ PRV -- -- --
Út
ČJ M  AJ ČJ VV --
--
St
 ČJ TV M ČJ
--
-- --
Čt
  ČJ PRV ČJ HV -- -- --

M  TV ČJ ČaSP --
-- --

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Levová

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání