Zahrada před úpravami

Zelená zahrada

Na jaře roku 2007 jsme se rozhodli zkrášlit a oživit náš školní pozemek. Naším cílem bylo vytvořit  na  téměř nevyužívaném prostoru zelenou zahradu s řadou rozmanitých biotopů krajiny.

Vytvoření takového prostředí se neobejde bez finančních prostředků, které naší škole poskytl  Nadační fond Zelený poklad, zastoupený RNDr. Milanem Svobodou, předsedou správní rady. Finanční prostředky byly naší škole  poskytnuty v rámci projektu „Ekologická školní zahrada “.

Prvním úkolem bylo vypracování projektu „Zelená zahrada“, který by zahrnoval některé z významných biotopů krajiny. Projekt  připravila paní Zuzana Debřičková.

Podle zhotoveného projektu by se na našem pozemku měly objevit následující biotopy:  LES, ARBORETUM, HORY A RAŠELINIŠTĚ, VODA A JEJÍ OKOLÍ  apod.

zahrada - jezírko

Tyto biotopy by nejen oživily naše bezprostřední školní prostředí, ale zároveň by  sloužily jako vyučovací prostor – učebna v přírodě -  kde by žáci získávali základní poznatky z botaniky, učili by se dovednostem péče o ekologickou zahradu a  v neposlední řadě by takovou zahradu mohli využívat i k relaxaci  v přírodě v průběhu přestávek, či po vyučování.

V současné době probíhá vlastní realizace projektu. Na pracích se podílejí i žáci naší školy, neboť jedním z cílů projektu bylo i zapojení  dětí a rodičů do výstavby zelené zahrady.

Naším přáním je úspěšné dokončení tohoto projektu a především vytvoření příjemného prostředí pro žáky  i učitele naší školy.