Synagoga v Radnicích

Náš region - Synagoga 3

V Radnicích žila početná židovská komunita. Po 2. světové válce se z původního počtu Židů vrátilo jen malé množství. Proto je i v Radnicích Židovský hřbitov.

K nejdůležitějším stavbám každého židovské města patří bezesporu synagoga, která je duchovním centrem města.
"Synagoga postavena koncem 18. století v pozdně barokním slohu. Bohoslužebným účelům sloužila snad až do nacistické okupace, po ní využita jako garáž a autoopravna, v 90. letech 20. století rekonstruována. Exteriér synagogy se zachoval v původní podobě." Čerpáno z webu "Židovské památky Čech, Moravy a Slezska - celý text viz ZDE.
   Slouží jako infocentrum s možností prodeje informačních materiálů. Je vyznačena v naučné stezce.
Synagoga postavená v roce 1781 stojí ve městě Radnice. Nachází se jižně od náměstí Kašpara Šternberka v ulici Na Potocích číslo popisné 221. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. V současné době je využívána jako koncertní a výstavní sál Ekocentra.

Vypracovali: Matěj Porubský, Lukáš Kos, Jakub Hucl

Zdroje: pamatky.kehilaprag.cz