Ovčín u Radnic

Projekt Náš region - Ovčín 19

Vznik

Oblast vznikla sopečnou činností způsobenou výbuchem dvou mohutných sopek v okolí dnešních Krušných hor. Jejich erupcí došlo k uvolnění značného množství sopečného prachu, který pokryl celou oblast, čímž ji zakonzervoval, a tak se zachoval tropický prales, který se v této oblasti vyskytoval.

Využití v minulosti

Oblast sloužila od roku 1548 jako lom, těžilo se zde černé uhlí, které je však dnes vytěžené. V současné době je lom zatopený.

Paleontologické naleziště

v oblasti jsou četné paleontologické nálezy z pravěku