Bujesily

První písemné zmínky o Bujesilech jsou v listinách z let 1227 a 1228. Je však pravděpodobné, že Bujesily existovaly již dříve .

Bujesily se nachází na pravém břehu řeky Berounky, v polovině cesty mezi Kralovicemi a Radnicemi nad známou obcí Liblín v nadmořské výšce 335m.

Podle slovníku dr. Profouse Místní jména v Čechách založili tuto ves lidé bujně si vedoucí svými silami (od staročeského bujeti-bujně si vésti). Byla to tedy ves Bujesilů a z toho vzešel název Bujesily.

V Bujesilech se mi líbí, protože je tu klid, aut přes obec projede minimum. Máme tu obchod s potravinami, hospodu a pěkné koupaliště. Jedinou chybičkou naší obce je nedostatek dětí.

Vypracovala: Eliška Vernerová, Lucka Benešová

 (čerpaly jsme z knihy Bujesil)