Projekt náš region

 Myšlenka vytvořit projekt mapující region Radnicka očima žáků sedmých ročníků vznikla krátce po absolvování vzdělávacího pochodu v rámci Dne Země. Ten proběhl na trase Radnice – Kalvárie – Kamenec a navzdory nepříznivému počasí jsme alespoň v jeho závěru mohli pozorovat velmi pěkné přírodní scenérie.

 Jak vyplynulo z následných debat, většina dětí vůbec není lhostejná ke kraji, v němž vyrůstá, což bylo velmi zajímavé zjištění. Po vzájemné dohodě si tedy žáci utvořili skupiny a vybrali jedno místo, které je jim blízké nebo je nějakým způsobem fascinuje.

Smyslem projektu nebylo vytvořit místopisnou encyklopedii, ani opisovat či kopírovat údaje z již existujících stránek. Šlo o to popsat region tak, jak ho děti vidí vlastníma očima. Spíše než fakty pak argumentovat dojmy, které v ideálním případě podpoří vhodnými fotografiemi.

 Projekt v této podobě není definitivní, stále probíhá a rádi bychom v jeho tvorbě pokračovali i v dalších letech.