Projekt podporovaný širokou škálou partnerů. Děti, rodiče, učitelé s mohou formou samostudia - e-learningu- dozvědět mnoho užitečných informací.

stránky projektu