Naše škola je zapojena do následujících projektů:

Technika a ICT - Cherchez la femme!

Do projektu se naše škola zapojila ve školním roce 2014 - 2015. Obsahem  je organizace ukázkových dnů pro dívky 7. - 9. tříd ZŠ na středních odborných učilištích a středních školách v Plzeňském kraji, které poskytují výuku ICT a technicky zaměřených oborů. Žákyně se zúčastní besed s profesními odbornicemi, exkurzí do firem s technickým zaměřením,  workshopů v Techmania Science Center a podobně.

Hlavním zaměřením projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů.

Projekt je realizován Akademií HK Plzeňského kraje, o. p. s. Podpořila jej Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/technicke-obory-maji-byt-vice-otevrene-i-zenam

Logo zelený poklad

Historicky nejstarší je projekt Zelená zahrada, díky němuž a nezměrnému úsilí paní učitelky Vladimíry Cozlové a Marie Paškové vznikla na školním pozemku malá botanická zahrada.

logo Rozumíme penězům

Druhým projektem, nad nímž drží patronaci paní zástupkyně Mgr. Ivana Jeřábková, je projekt Rozumíme penězům. V něm žáci získávají základy finanční gramotnosti.