Tělesná výchova

Smyslem této stránky je poskytnout informace o způsobu výuky (a o vlastní výuce) tělesné výchovy

Informace o soutěžích, přípravě na nich a nominacích naleznete jak v hlavních aktualitách tak v sekci "plánované akce". Smyslem této stránky je podat informace kdy, s jakým okruhem žáků, kam, jakým způsobem a v jakém odvětví se připravujeme.