Jak efektivně využívat vyhledávač Google?

Podrobný návod poskytuje Google přímo na svých stánkách. Některé zajímavé triky si ale uveďme přímo: 

Vyhledávání přesného sousloví - Pokud výraz uzavřu do uvozovek, bude ho Google brát jako nedělitelný celek.

Vyhledávání podle typu souboru - Pokud za pořadavek napíšete filetype: a konkrétní příponu, naleznete odkazy na požadovaný typ souboru. pokud např. hledáte PDF materiál, zkuste za hledané slovo dopsat filetype:pdf.

Vylučte při vyhledávání některá slova: Pokud za hledaný výáraz doplníte znaménko "-", budou výsledky odfiltrovány od stránek, ve kterých se tento výraz vyskytuje. Např.pokud vyhledáte výraz starověké dějiny, budou se výsledky lišit od starověké dějiny -Řecko

Máte možnost prohledat obsah jen konkrétního webu: Stačí za požadavek dopsat site:adresa. Je tedy rozdíl mezi vyhledávání výrazů sportovní akce a sportovní akce site:skolaradnice.cz


Zdroj: GOOGLE - TISKOVÉ CENTRUM. Google Vše o vyhledávání: Všechny tipy a triky [online]. 2014 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: https://www.google.com/intl/cs/insidesearch/tipstricks/all.html