Otázky k opakování

Pokud máte zájem o starší otázky, můžete si je stáhnout ve formátu PDF:iconOtázky z mechaniky (23,6 KB) iconTepelné jevy (58,9 KB)

Vodič v magnetickém poli:

Představ si, že mezi dvěma magnety vede elektrický vodič. Pokud tímto vodičem začne procházet elektrický proud, bude na tento vodič působit síla.

 • Dovedeš určit její směr?
 • Je směr proudu ve vodiči důležitý pro směr působící síly?
 • Je směr proudu v e vodiči důležitý pro velikost působící síly?
 • Má na velikost síly (v uvedeném případě) vliv:
 • velkost proudu procházející vodičem?
 • síla magnetického pole?
 • Ve kterém přístroji můžeš najít zařízení fungující na principu katodové trubice?

Vzájemné působení vodičů

Pokud jsou vodiče dostatečně blízko sebe a prochází-li jimi elektrický proud, dochází k jejich vzájemnému působení.

 • S čím bude souviset velikost síly, která na vodiče působí? (Vyjmenuj alespoň tři faktory)
 • V jakém případě se budou vodiče přitahovat, a jakém pak odpuzovat?

Magnetická a elektromagnetická indukce

 • Jak se jmenuje proces, kdy ve vodiči vystavenému magnetickému poli vzniká elektrický proud?
 • Jakou jednotku má intenzita magnetického pole?