Informace o stravování v MŠ

Od 1.9.2019 jsme nuceni zvýšit  o 2,-- Kč cenu každého stravného pro obě věkové kategorie  a školného o 58,-- Kč z důvodu stále rostoucích nákladů na potraviny a energie.

Ceny stravného do 31.8.2019:

 

Věk dítěte
Přesnídávka
Oběd Svačina
Ceny stravného

 

 

do 6 let

6,- Kč
19,- Kč 6,- Kč

7 a více let

7,- Kč
22,- Kč 6,- Kč

Ceny stravného od 1.9.2019:

 

Věk dítěte
Přesnídávka
Oběd Svačina
Ceny stravného

 

 

do 6 let

8,- Kč
21,- Kč 8,- Kč

7 a více let

9,- Kč
24,- Kč 8,- Kč

Cena školného od 1.9.2019 činí 320,- Kč.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku podle bodů 1-2  (vyhl. č. 463/2011Sb.,kterou se mění vyhl. č. 107/2005Sb.,o školním stravování, ve znění vyhl.   č. 107/2008 Sb. s účinností od 1.1.2012).

Odhlašování obědů v pracovní den mezi 6:30 - 13:00 hodin na telefonních číslech: 736 417 792, 371 785 476, případně individuální domluvou či zápisem do sešitu v budově MŠ.

Úhrada za obědy:

  • zpětně, bezhotovostně inkasem
  • v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 15. dne následujícího měsíce.
  • záloha na stravné se vrací až s ukončením předškolní docházky. 
Zveřejněno: 27. 5. 2022
Zveřejněno: 25. 5. 2022
Zveřejněno: 18. 5. 2022
Náhodný výběr z galerie
Recitační soutěž 2017 4 Advent u Vodníčků 19 Hudebně-motivační program „Vítej na palubě“ 14 Obrovské dýně se budou hodit 8