Petra Nováková 

 Funkci vychovatelky vykonává od září roku 2002.

Markéta Laubrová

 Funkci vychovatelky ve školní družině vykonává od září roku 2002.

Michaela Krocová

Funkci vychovatelky ve školní družině vykonává od září roku 2016.