Školní vzdělávací program školní družiny

Naše školní družina nabízí účastníkům ZŠ a MŠ Radnice zájmové vzdělávání formou pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti. U účastníků ŠD podporujeme vztahy k lidem, k přírodě, ke sportu, učíme je chránit si své zdraví, komunikovat, rozvíjet schopnost spolupracovat a umět trávit aktivně svůj volný čas.

Děti a žáky vedeme k tvořivosti, rozvoji estetického vnímání, k ochraně životního prostředí a k charitativní činnosti. Školní družina vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování pro účastníky  1.-5. třídy. V každém školním roce jsou žáci motivováni na činnosti celoroční hrou. V letošním školním roce 2019-2020 nese název „Cestujeme po hradech a zámcích“.