Organizační informace

Do školní družiny jsou zařazeni  žáci od 1. do 5. třídy. Činnost školní družiny je zahájena v září a ukončena v červnu.

 

Telefon

telefonní číslo: 739 582 260

Denní provoz školní družiny

Ráno: 6.10 – 7.30
Po vyučování: 11.25 – 16.00

Ráno přicházejí do školní družiny hlavně děti přijíždějící prvními autobusy. Je jim umožněno hrát si na koberci, malovat, tvořit podle měsíčních plánů různé výrobky nebo vyplňovat různé kvízy, doplňovačky, hrát si na počítači apod.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků.

Přihlašování a odhlašování

Vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Školní družina je určena pro  žáky z prvního stupně. Účastníci jsou přijati na základě písemné přihlášky, kterou rodiče vyplní řádně a pravdivě. Rodiče včas ohlásí změny v údajích. Odhlásit je potřeba účastníka písemně s přesným datem odhlášení.