ROP

Nástavba, přístavba a stavební úpravy mateřské školy Radnice

Číslo projektu:

CZ.1.14/2.5.00/05.01630

Název projektu:

„Nástavba, přístavba a stavební úpravy mateřské školy Radnice“

Cíle projektu:

  • projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče a děti

  • projekt přispěje k vybudování zařízení pro zlepšení pohybu

  • projekt přispěje k modernizaci a navýšení kapacity mateřské školy

  • projekt přispěje k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě

 

Oznámení:

Projekt byl úspěšně ze strany ROPu Jihozápad ke konci roku 2012 dofinancován a nyní je již ve stadiu udržitelnosti.