Zprávy ze skupiny: školky

Zveřejněno: 31. 3. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová

Vážení zákonní zástupci. Vzhledem k uzavření školy a školní družiny a mateřské školy bude dubnová úplata školného prominuta. Inkasní platby za měsíc duben nebudou za školné v MŠ odečteny z ...