Výuka od 17. 5.2021

Zveřejněno: 11. 5. 2021, zapsal: Milena Raková

Od pondělí 17. 5. 2021 končí rotační forma distanční a prezenční  výuky. Žáci prvního i druhého stupně nastupují zpět do školy do prezenční výuky dle platného nařízení vlády. Testování antigenními testy bude probíhat nadále s frekvencí jednou týdně pro oba stupně, testovacím dnem je pondělí. Žáci prvního stupně, kteří docházejí do ranní školní družiny, se testují tam, ostatní ve třídě. Možnost individuálního testování s rodičem je nadále v tělocvičně v pondělí od 7.15  primárně pro žáky 1. a 2. ročníků, v ostatních odůvodněných případech se souhlaem ředitelky školy. 

Ve vnitřních prostorách areálu školy je nadále povinná ochrana úst a nosu podle platných nařízení vlády. Pro žáky chirurgická rouška nebo padnoucí respirátor po celou dobu výuky s vyjímkou, kdy žák jí a vyučování TV.  

Náhodný výběr z galerie
Noc s Andersenem 2018 8 Hořela nám škola, ale jenom jako 4 Fotky z kroužku 12 Den otevřených dveří 2017 42