Výuka od 4. 1. 2021

Zveřejněno: 30. 12. 2020, zapsal: Milena Raková

Výuka od 4. 1. 2021 bude na základě současné epidemiologické situace vypadat takto: 

Žáci 1. a 2. ročníků budou vzdělávání ve  škole, v homogenních skupinnách, stejným způsobem poběží provoz školní družiny. Každá třída bude mít své vlastní oddělení. Žáci i pedagogové nosí po celou dobu pobytu ve školy roušky,  rouška se sundavá pouze při samotné konzumaci oběda a svačiny. Stravování pro prvňáčky a druháčky, kteří budou chodit do školy, bude klasicky ve školní jídelně.

Žáci 3. - 9. ročníku nastupují na dálkovou formu výuky, nedochází do školy. Žáci obdrží rozvrh online hodin, na které se budou připojovat. Tyto hodiny jsou pro žáky povinné, prosím o omlouvání nepřítomnosti na hodině u třídních učitelů. Veškeré problémy s technikou, připojením atd. je potřeba řešit co nejdříve e-mailovou komunikací s třídním učitelem, popřípadě učiteli daných předmětů. S technickýmy problémy se obracejte i na: zastupce@skolaradnice.cz.  Žáci, kteří jsou vzděláváni distančně,  mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Přihlašování probíhá přes portál strava.cz, e-mail na paní vedoucí je: ratajova@skolaradnice.cz. Obědy budou vydávány přes výdejní okénko od 11.00 do 12.00 hodin. 

Zveřejněno: 11. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Zveřejněno: 14. 4. 2021
Náhodný výběr z galerie
Velikonoční tvoření 2 Nevšední zážitek v rámci primární prevence 11 Výtvarný kroužek 52 Den otevřených dveří 2017 26