Vzdělávací dny

Zveřejněno: 26. 9. 2020, zapsal: Pavel Souček

Ve 2. polovině srpna (17. - 28.8.) se naše škola zapojila do společného projektu Asociace školních sportovních klubů ČR a ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s názvem Vzdělávací dny. Cílem této akce bylo po dlouhé karanténě připravit žáky znovu na vstup do škol. 4 dny v týdnu na frekventanty čekal zajímavý program, v němž dopoledne se vzdělávali netradiční formou různých exkursí, vlastivědných vycházek a návštěvou různých institucí (archivy, musea, ZOO, kino) a po obědě pak absolvovali volnočasový program laděný převážně ve sportovním duchu. V rámci vzdělávací části děti navštívily Národopisné muzeum, Muzeum loutek v Plzni, Plzeňskou věž, co převyšuje kopce, SOka v Rokycanech, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, rokycanskou hvězdárnu, Farmu ve Dvorcích u Újezda u Svatého Kříže a nadto měly několik vlastivědných vycházek např. na březinské hradiště, naučnou stezku Po stopách důlní činnosti mezi Stupnem, Kříšemi, Vranovicemi a Vranovem, návštěvu rozhledny na Břasích a další. Celý program byl velice pestrý a zajímavý a v odpoledních hodinách došlo na netradiční formy pohybových aktivit, takže si frekventanti vyzkoušeli i méně tradiční sportovní odvětví jako např. kinball, ringo, lacross, ringoházenou, frisbee a oblíbený bränball. Jedno dopoledne si zahráli v areálu Ultramarinky na Břasích discgolf, cestou na hradiště discathlon, zkusili i sólo zábavy jako TRC, na ultimate frisbee už bohužel nezbyl čas. Z těch tradičnějších kratochvíli si všichni užili vybíjenou, 3+1 miniházenou a ve Dvorcích fotbálek. V půl osmé ráno program začínal a kolem půl čtvrté si rodiče své ratolesti přebírali. Ani se nezdálo, že máme za sebou 8 hodin společně stráveného času. Akce se zúčastnilo v každém z obou turnusů kolem půlstovky dětí. Doprava, vstupné i obědy byly hrazeny z prostředků projektu a navíc jsme mohli čerpat další finance na sportovní vybavení. Na závěr každého turnusu této zdařilé akce pak účastníci obdrželi pamětní listy. Lektorsky akci zajišťovali Kateřina Levová, Lenka Pěnkavová, Helena Ottová, Lucie Šámalová a Pavel Souček

Náhodný výběr z galerie
Hra s písmenky 6 Náš region - Kamenec 24 Třída 4.A na dopravním hřišti 4 Den otevřených dveří 2015 55