Zprávy za období: březen 2020

Zveřejněno: 31. 3. 2020, zapsal: Milena Raková

Žádost pro ošetřovné pro osoby samostaně výdělečné činné - OSVČ je vázána na podmínky, které nallzenete na stránkách, kde najdete i žádost o dotaci:  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani ...

Zveřejněno: 31. 3. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová

Vážení zákonní zástupci. Vzhledem k uzavření školy a školní družiny a mateřské školy bude dubnová úplata školného prominuta. Inkasní platby za měsíc duben nebudou za školné v MŠ odečteny z ...

Zveřejněno: 30. 3. 2020, zapsal: Helena Ottová
Zveřejněno: 20. 3. 2020, zapsal: Milena Raková

Potvrzení vydávaná školou k uplatnění dávky ošetřovného jsou připravena ve vestibulu školy k bezkontaktnímu vyzvednutí pondělí - čtvrtek 8:00- 11:00 po zazvonění na zvonek účtárna, ve čtvrtek 26. 3 ...

Zveřejněno: 20. 3. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová

Zápis k předškonímu vzdělávání do MŠ se uskuteční bez přítomnosti dítěte , dálkovou formou. Děti budou přijímány na základě kritérií k přijímání stanovených ředitelkou školy.

Náhodný výběr z galerie
Poučení i sportování na výletě  15 Listopad 2012 4 Trnkova zahrada 8 Cherchez La Femme II 6