Úhrada stravného pro klienty České spořitelny - změna od září 2019

Zveřejněno: 8. 7. 2019, zapsal: Milena Raková

Vedoucí školní jídelny prosí klienty školní jídelny, kteří mají účet v České spořitelně, aby si během měsíce srpna založili souhlas s inkasem s platností od září 2019 pro účet školy vedený u Komerční banky. Nové číslo účtu příjemce u KB:

107-0451260207/0100.

 Důvody změny (vysoké poplatky za transakce a správu účtů po zrušení sběrných účtů ČS) byly avizovány  již v dubnu na třídních konzultacích. 

Děkujeme za pochopení. 


 

 

Zveřejněno: 15. 11. 2019
Zveřejněno: 15. 11. 2019
Zveřejněno: 5. 11. 2019
Zveřejněno: 26. 10. 2019
Náhodný výběr z galerie
Předávání slabikářů 3 Trénink  22 Ve škole se prvňáčkům líbí 13 Vánoční tvoření ve 4. třídě 14