Vedoucím kroužku Ing. Vladimír Kroc. V zimních měsících probíhá trénink ve školní tělocvičně. Na požádání je možno předat kontakt na vedoucího kroužku.