Svatý Kříž

V obci Svatý Kříž byly nalezeny 2 kamenné sekery, jejichž vznik se datuje do období 4. - 3. tis. př.n.l.
Z toho můžeme odvodit první osídlení tohoto místa. Bylo zde odkryto 82 mohyl – z doby 700 - 400 let př.n.l. V těchto mohylách byly nalezeny keramické nádoby, zlatý náramek, bronzové náramky, kopí, meče, nože, jehlice a jiné.

Kultura halštatská a milovečská. Název obce Svatý Kříž byl odvozen od zasvěcení kostela z nalezení Kříže pana Ježíše v Palestině z dob římského imperia.

Připojením slova Újezd k názvu obce vzniká domněnka, že původní obec byla při válečné pohromě zničena a objížděním se přemístila. Domněnkou taky je, že dřívější vesnice byla na místě soutoku potoka Radná a Berounka v okolí tvrze Radná.

Ve 13. - 14. století (v době vlády Přemyslovců a Lucemburků) se na potoce Radná rýžovalo zlato. První zmínka o obci Újezd u Svatého Kříže je z roku 1352. Letos tedy obec slaví 660 let od svého vzniku.

Vypracoval:Miroslav Řežábek

Zdroje: Archiv Újezd u Svatého Kříže