Školní budova 2

Základní škola

využívá pro svou činnost poměrně novou budovu (postavenou v roce 1998). Je velmi dobře vybavena moderní technikou - žáci mohou využívat dvě  počítačové učebny, pět místností s interaktivními tabulemi a mnoho specializovaných odborných učeben.

Celá budova je nádherně vyzdobená malbami Mgr. Jitky Střelečkové, která nejenže dokázala nadchnout děti pro výtvarnou výchovu, ale navíc vkusným a hravým způsobem zpestřila bílou fádnost rozsáhlé budovy.

Součástí školy je sportovní areál s umělým povrchem a tělocvična, školní pozemek s nádhernou, moderně vybudovanou školní zahradou. Kapacita školy je 18 tříd pro 540 žáků a dvě oddělení školní družiny.

V odpoledních hodinách děti navštěvují školní družinu, ale i různé zájmové kroužky. Aktivní přístup učitelů je vidět při organizování exkurzí, besed s odborníky, při plánování a organizování zájezdů, výletů, návštěv divadelních a filmových představení, sportovních utkání.

Budova školy 9

Žáci prvního stupně dojíždějí na lekce plavání do Rokycan, žáci sedmých tříd se mohou zúčastňovat každoročně lyžařského výchovně výcvikového zájezdu. V době přestávek mohou děti využívat 4 stoly stolního tenisu. Všichni vyučující mají své kabinety, mají volný přístup na internet ve sborovně a v učebnách, využívají školní knihovny.

Ve školní budově je i školní kuchyně s prostornou jídelnou, vybavená moderním zařízením.
Základní škola Radnice je spádovou školou pro 26 obcí severní části okresu Rokycany. Asi polovina žáků do školy dojíždí linkovými autobusy, z nichž převážná část zajíždí na zastávku u školy.