Rodičům nově nastupujících dětí

 

 Nedá jistě mnoho přemýšlení, aby člověk pochopil, že příchodem do mateřské školy prodělávají děti snad největší změnu ve svém životě. Ze dne na den se ocitnou v neznámém prostředí, obklopeny houfem stejně starých kluků a holčiček, které jsou na tom právě tak...

Děti mění domov za neznámé prostředí mateřské školy, pečující maminku a starostlivého tatínka za dvě střídající se paní učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit s jinými dětmi. Doma se rodiče do velké míry přizpůsobovali jeho potřebám, teď se samo musí přizpůsobit režimu mateřské školy.

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do mateřské školy, dodržujte denní režim, který přizpůsobujte režimu v mateřské škole.

 

Co by mělo Vaše dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání (samo si svléká a obléká části oděvu, starší zapíná knoflíky).
 • Umět nazouvat a vyzouvat boty.
 • Zvykat poznat si své věci a uložit je na své místo
 • Vysmrkat se a používat kapesník.
 • Držet lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku a skleničky.
 • Používat toaletu (pleny a nočník nejsou přípustné).
 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Umět si vyčistit zuby.
 • Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.
 • UMĚT REAGOVAT NA POKYN!

 

Pro rodiče nastupujících dětí

První dny a týdny znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna a každé dítě se jí nepřizpůsobí stejně. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze i onemocní. V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se vzájemně doplňovali.

8 dobrých rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do školky:

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků).Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude", apod.

 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu, láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, když se vyplížíte tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu "když budeš zlobit, nechám Tě ve školce i odpoledne".

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku).

 7. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8.. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. Předejdete mnoha nepříjemnostem, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p. učitelkám i pro Vás nepodstatné věci o dítěti – každé dítě je individuální, jiné. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte – co např. vůbec nejí z důvodu, že mu je po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá (pak nebude mít chuť svačit), apod.

 Každé ráno doprovázejte své dítě až do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům dítěte. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička,… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. V mateřských školách nepracují zdravotní sestry, neprovádí se tedy ranní zdravotní prohlídka. Vaší povinností je ráno informovat učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“! Nejenom, že poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. Nakažlivé nemoci se šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat! V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ a návštěvě lékaře. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve Vaší rodině, ohlaste to rovněž v MŠ.

 Před nástupem do mateřské školy se dobře seznamte se Školním řádem, který je ZÁVAZNÝ. Je k dispozici v chodbičce při vstupu do MŠ. Blíže rozvádí provoz, režim dne, obsah a organizaci předškolního vzdělávání, stravování, bezpečnost a ochranu zdraví dětí,...

Chceme dát vašim dětem tu nejlepší péči, proto věříme, že při spolupráci rodiče – školka, se nám to podaří.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv mateřské školy Radnice