Třída 6. A

Třídní učitelka:  Mgr. Helena Ottová
Kontakt ottova@skolaradnice.cz
Umístění třídy: 2. patro 
Konzultační hodiny: pondělí: 7.30–7.50

 


Třída 6. A - rozvrh hodin 2017/2018

  1 2 3 4 5 6 7 8
Po Z AJ D M TVh TVd

F

ČJ

Út AJ ČJ INF OV - VV VV
St D M ČJ

Z

 


   
Čt ČJ AJ M

 

TVd/

ČaSPh

TVh/

ČaSPd

HV

 

VKZ

M ČJ AJ F


 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Kusá

Důležitá sdělení: