Třída 6. A

Třídní učitelka:  Mgr. Helena Ottová
Kontakt ottova@skolaradnice.cz
Umístění třídy: 2. patro 
Konzultační hodiny: pondělí: 7.30–7.50

 


Třída 6. A - rozvrh hodin 2018/2019

  1 2 3 4 5 6 7 8
Po AJ M ČJ ČASPh/TVd TVh/ČASPd --

VV

VV

Út F ČJ D M Z - VKZ OV
St ČJ M

AJ

HV


   
Čt ČJ M AJ

 

D

F

-- 

TVh */   

INFd **

 

TVh */   

INFd **

ČJ AJ Z* sudý týden

** lichý týden

Třídní učitel: Mgr. Markéta Špelinová

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání

Důležitá sdělení: