Třída 2. A - rozvrh hodin 2017/2018

  1 2 3 4 5    
Po ČJ M TV ČJ  
   
Út  M
ČJ PRV ČJ

HV   VV
St ČJ M ČJ AJ      
Čt M

ČJ

 

PRV

ČJ


TV M ČJ ČaSP
   

Třídní učitelka:Mgr. Jitka Střelečková

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1. hodina: 7:50 - 8:35 5. hodina: 11:30 - 12:15
2. hodina: 8:45 - 9:30 6. hodina: 12:20 - 13:05
3. hodina: 9:45 - 10:30 7. hodina: 13:10 - 13:55
4. hodina: 10:40 - 11:25 8. hodina: 14:00 - 14:45

Význam zkratek:

AJ anglický jazyk
ČaSP člověk a svět práce
ČJ český jazyk
CH chemie
F fyzika
HV hudební výchova
INF informatika
M matematika
NJ německý jazyk
OV občanská výchova
PRV prvouka
přírodověda 1.stupeň
přírodopis 2. stupeň
TV tělesná výchova
VKZ výchova ke zdraví
VL vlastivěda
VV výtvarná výchova
VP   volba povolání