Plán akcí na listopad 2018

Datum Plánovaná akce
1. 11. Házená Rokycany viz  zde
5. 11. Pezentace střední školy v Rakovníku 9. A 
6. 11. Zdravá pětka - preventivní program 2. A + 3. A stránky projektu zde
7. 11. Beseda - přislučníci armády  8. A + 9. A
13. 11. Zdravá pětka preventivní program 5. A + B stránky projektu zde
14. 11. Exkurze do HZS Rokycany - preventivní program 5.A + 4. A+ B
15. 11. Exkurze do HZS Rokycany - preventivní program 5.A + 4. A+ B
15.  11.  Třídní schůzky pro rodiče žáků 9. ročníků viz zde + prezentace SŠ + SOU
16. 11. Návštěva Gymnázia a SOŠ Rokycany
19. 11. Zdravá pětka - preventivní program 6. A + 6. B  stránky projektu zde
20. 11. Třídní schůzky rodiče žáků 1. -8. ročnků, viz zde
20. 11. Zdravá pětka - preventivní program 7. A+ 8. A + 9. A stránky projektu zde
21. 11. Beseda na Úřadu práce v Rokycanech, pro žáky 9. A
23. 11. Návštěva SŠ Rokycany, Jeřabinová, žáci 9. A 
23. 11. Fotografování prvňáčků a vánoční fotografování
27. 11. Florbal - dívky 8. a 9. třída viz zde
28. 11. Florbal hoši 8. a 9. třída viz zde
29. 11.

Florbal hoši 6. a 7. ročník viz zde

30. 11. Florbal hoši 6. a 7. ročník viz zde