Pomůcky pro 4. ročník

4. A

Sešity:

 520 2 ks

 5110 1 ks
  420 1 ks
  524 1 ks

  523 7 ks

  kružítko, vybavený penál, obaly
VV:  velký a malý skicák, barevné papíry, lepidlo, nůžky, voskovky, tuš , fix centropen černý - slabý