Pomůcky pro 3. ročník

3.A:

Pomůcky na VV:

DESKY NA VÝKRESY (FORMÁT A3)

Čtvrtky A4  40x

Čtvrtky A3   20x

Náčrtník A4  (20 listů)

Barevné papíry  3x sada

modelína, pastelky, fixy, voskovky, tempery, vodové barvy, štětce -alespoň 3 velikosti (kulaté i ploché), kancelářské nůžky, lepidlo (tuhé), lepidlo disperzní (Herkules apod.), klovatina, umělecké křídy – suché i olejové, tuš, tužky po 2 kusech č. 1, pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou, kružítko, plastická guma, obyčejná guma, permanentní fix 2,5mm a 0,6mm, špejle, vatové tyčinky, brčka, zástěra, kalíšek, igelit na lavici, 5 houbiček na nádobí, hadřík

Sešity:

523…….7x

520…….2x

510…....1x

420……. 1x

 

3. B

 Seznam pomůcek  mají děti zapsán v notýsku.