Informace o stravování v ZŠ


  Věk žáka
  Cena

Ceny obědů

  7 - 10 let 22,- Kč
11 - 14 let 24,- Kč
15 let a výše 26,- Kč

 

Tyto ceny stravného jsou platné od 1.9.2015.

 Telefonní čísla na školní jídelnu 371 785 512 (8.- 12.00 hod.) a 734 165 001( 7.00 - 14.30 hod.).


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle 

bodů 1-3 (vyhl. č.463/2011 Sb.,kterou se mění vyhl. č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

vyhl. č.107/2008 Sb. s účinností od 1.1.2012). 

Přihlašování obědů se provádí na www.strava.cz  od pátku 14. hod. do středy příštího týdne do13. hod. na následující týden. Pokud je strávník  nemocný a nestačí si oběd po nemoci přihlásit ( neví, do kdy bude nemocen), lze u p. vedoucí ŠJ oběd přihlásit na další dny.  

Odhlašování obědů se provádí na www.strava.cz každý den do 13 hod. na následující den, ve výjimečných případech v pracovní den mezi 8:30 - 12:00 hodin na telefonních číslech: 371 785 512,  734 165 001.

Nárok na oběd při nemoci mají žáci pouze první den( vyhl. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pokud si od 2. dne nemocný žák obědy do 13 hod. neodhlásí, účtuje škola rodičům

 ke každému obědu (vyzvednutému i nevyzvednutému) ještě režijní poplatek v částce 15,-- Kč a obec přispěje 11,-- Kč. Cena oběda pak pro rodiče činí:     7-10 let         37,-- Kč

                                                                                                11-14 let         39,-- Kč

                                                                                                15 a více        41,-- Kč


Úhrada za obědy:

  • zpětně, bezhotovostně trvalým příkazem 
  • v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 17. dne následujícího měsíce.
  • záloha na stravné se vrací až po skončení školní docházky. 

Návod na výběr obědů:

www.strava.cz

výběr zařízení - 1529

Uživatel - přihlašovací jméno ( příklad: jan.novak). Důležité!!! Pozor na velká a malá písmena.

Heslo - každý má již zvolené - odeslat

Jídelníčky - zakliknout levým tlačítkem myši vybraná jídla 1 nebo 2 od pondělí do pátku - objeví se zelená šipka  a kliknout na odeslat.

Při odhlašování se postupuje stejným způsobem - najedeme na šipku u zvoleného oběda a levým tlačítkem myši klikneme - šipka zmizí a dáme opět odeslat

Když máte vše hotovo, musíte kliknout na UKONČENÍ (aby se na Vás nikdo jiný nemohl přihlásit).

 

Vyúčtování jistiny za stravné

Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude zaplacená  jistina na stravné  platit po celou školní docházku. Samozřejmě při ukončení stravování (stěhování, přechod na jinou školu atd.) Vám bude jistina vrácena hned po zaplacení stravného za daný měsíc, kdy se strávník ještě stravoval.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

Informace o stravování v MŠ

Vydávání obědů

Věk dítěte
Přesnídávka
Oběd Svačina
Ceny obědů

 

 

3 - 6 let

6,- Kč
19,- Kč 6,- Kč

7 let

7,- Kč
22,- Kč 6,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku,ve kterém dosahují věku podle bodů 1-2  (vyhl. č. 463/2011Sb.,kterou se mění vyhl. č. 107/2005Sb.,o školním stravování, ve znění vyhl.   č. 107/2008 Sb. s účinností od 1.1.2012).

Odhlašování obědů v pracovní den mezi 6:30 - 13:00 hodin na telefonních číslech: 736 417 792, 371 785 476, případně individuální domluvou či zápisem do sešitu v budově MŠ.

Úhrada za obědy:

  • zpětně, bezhotovostně inkasem
  • v hotovosti u vedoucí školní jídelny do 15. dne následujícího měsíce.
  • záloha na stravné se vrací až s ukončením předškolní docházky. 

Stravování pro veřejnost

od 1. října 2012 nabízí školní jídelna Základní školy Radnice možnost stravování pro veřejnost. Oběd bude možno vybírat ze dvou variant.

Cena oběda (polévka a hlavní jídlo ) je 56,- Kč.

Zájemci o stravování se mohou hlásit v kanceláři školní jídelny u paní Ratajové denně od 7.15.do 8.00 hod. a od 13.30 do 14.30 hodin. Variantu oběda je vždy nutno volit do středy 11.30 hodin na následující týden z připraveného jídelníčku, který je k dispozici na nástěnce proti kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách školy.

Bližší informace vám podá vedoucí školní jídelny na tel. 734165001 od 7.15 do 14.30 hod.

Zveřejněno: 6. 11. 2018
Zveřejněno: 5. 11. 2018
Náhodný výběr z galerie
Masopustní tvoření 2013 7 Tachov - pětiboj II 3 Den environmentální výchovy 2018 12 Vánoce u Šmoulů 5