Zprávy ze skupiny: školka

Zveřejněno: 19. 6. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová
Zveřejněno: 3. 6. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová
Zveřejněno: 5. 5. 2020, zapsal: Kateřina Levová
Zveřejněno: 20. 3. 2020, zapsal: Vladimíra Cozlová

Zápis k předškonímu vzdělávání do MŠ se uskuteční bez přítomnosti dítěte , dálkovou formou. Děti budou přijímány na základě kritérií k přijímání stanovených ředitelkou školy.