Zprávy - celý archiv

Zveřejněno: 19. 6. 2019, zapsal: Milena Raková

Naši deváťáci, kteří na základní škole prožívají a užívají poslední dny povinné školní docházky, se rozhodli vyhlásit pro ostatní pyžamový den. Parné červnové letní počasí nám v budově osvěžil závan ...

Zveřejněno: 19. 6. 2019, zapsal: Jana Vichrová

V úterý 18.6.2019 navštívili žáci sedmého ročníku ZŠ a MŠ Radnice Památník Lidice. Vyslechli výklad o historii i současnosti Lidic a  prošli místy, kde stávala původní obec ...

Dne 13.6.2019 se uskutečnil den otevřených dveří na ZŠ a MŠ v Radnicích v rámci Radnických kulturních slavností. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Po slavnostním zahájení paní ...

Informativní schůzka pro zákonné zástupce našich budoucích prvňáčků se koná 24. 6. 2019 od 16:00 hodin v budově ZŠ v interaktivní učebně v 1. patře. 

Zveřejněno: 6. 6. 2019, zapsal: Pavel Souček

Ve čtvrtek, 6.6. se 9 žáků a žaček ze 4. třídy doplněné o jednu druhačku zúčastnilo krajského finále BFL, nad kterým převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje. Turnaj byl skvěle ...