Letní sportovní škola ZŠ Radnice - závěrečné info

Zveřejněno: 4. 8. 2021, zapsal: Pavel Souček

Vážení rodiče,

Připomínám konání turnusů Letní sportovní školy ZŠ Radnice (16. - 20.8. a 23. - 27.8.). V každém turnusu budou fungovat 2 skupiny (Letní kemp AŠSK a "Cesta kolem světa", jejíž metodikou ale nepůjdeme) a obě skupiny budou mít z větší části obdobný program; lišit se bude hlavně sportovní část 1. turnusu. Testovat se nebude, zákonní zástupci předloží čestné prohlášení, že dítě je testováno (očkováno), nebo prodělalo onemocnění Covid 19, případně nepřišlo do styku s nemocným koronavirem a nemá tedy nařízenou karanténu. Žákyně loňské 5. a letošní 6. třídy budou plnit roli žolíků - doplní podle potřeby tu skupinu, u které by hrozilo, že počet členů v daný den poklesne pod 15. Rozhodneme se vždy ráno.

Rozdělení do skupin:

Starší děti:

 1. turnus                                 2. turnus

 

Michaela Ottová                    Michaela Ottová

Jakub Deňo                           Jakub Deňo

Lenka Nguyenová                 Lenka Nguyenová

Nikola Nguyenová                 Nikola Nguyenová                        

Matěj Veselý                          Matěj Veselý

Jiří Planeta                             Jiří Planeta

Jiří Skalický                            Michaela Paterová

Lukáš Janoschec                   Lukáš Janoschec

Josef Kotěšovec                    Josef Kotěšovec

Jiří Fišer                                 Jiří Fišer

Anežka Deňová                     Anežka Deňová

Anna Nováková                     Anna Nováková

Anna Procházková                Anna Procházková

Alžběta Kratochvílová           Alžběta Kratochvílová

Pavlína Kočková (od 18.8.)  Pavlína Kočková

Anna Levová                        Anna Levová

Nicol Kotěšovcová               Nicol Kotěšovcová

Matěj Voják

 

Mladší děti

  1. turnus                                  2. turnus

 

Jan Lev                                Jan Lev

Emma Fišerová                   Emma Fišerová

Hana Schicková                  Hana Schicková

Kateřina Kotěšovcová         Kateřina Kotěšovcová

Dominika Kočková              Vojtěch Zeman

Lucie Kočková                    Lucie Kočková

Martin Otto                          Martin Otto

Michal Jirků                         Michal Jirků

Alena Nguyenová                Alena Nguyenová          

Matyáš Bednařík                 Matyáš Bednařík            

Martin Brejcha                     Martin Brejcha                

Adéla Luftová                      Adéla Luftová

Jindřich Luft                         Jindřich Luft

Laura Vracovská                  Laura Vracovská

Veronika Krchovová             Sofie Buchancová

Sebastián Paris                    Sebastián Paris

Adam Linhart                       Petr Gregor

Vanessa Karlová

Petr Gregor

 

 

Denní rozkaz bude mít zhruba tuto podobu:

7:25 – 7:45          Příchod dětí do školy (skupina jedoucí na dopolední program do Rokycan nebo Stupna nejpozději v 7:35)

7:45 – 9:15          Ranní blok

9:15 – 9:30          Přesnídávka

9:30 – 11              Dopolední blok

11 – 12                  Oběd a polední klid (odjezd vlakem ve 12 nebo příjezd v 11:48 ze Stupna)

12 – 13:30           Poobědový blok

13:30 – 13:45     Svačina

13:45 – 15:15     Odpolední blok

15:15 – 15:30     Přebrání dětí a jejich odchod

 

Předběžný program

  1.        turnus

Pondělí, 16. 8.  

Dopoledne: Vyřizování formalit, delší naučná stezka v Radnicích

Oběd – Radnice (11:15)

Odpoledne: Atletika - Radnická olympiáda

 

Úterý, 17. 8.      

Dopoledne: Kotel

Odjezd busem v 7:55 do Rokycan; návrat 12:37 busem z Rokycan

Oběd  - Radnice (na 13. hodinu)

Odpoledne: Házená – trénink před turnajem

 

Středa, 18. 8.    

Dopoledne:       Discgolf (odjezd vlakem v 8:08 do Stupna)

Oběd – dojdeme si do Pensionu (11)

Odpoledne:       Turnaj v házené ve Stupně

 

Čtvrtek, 19. 8.  

Dopoledne:       Hrobka, nutrie, koně, daňci, včelín, Kárák (s sebou nakrájené jablko pro nutrie a staré pečivo pro koně a daňky)

Odjezd vlakem v 8:08 do Stupna

Mladší se vrací vlakem v 11:48 do Radnic

Starší zůstávají ve Stupně a vrací se až v 15 hodin z Křemeláku do Radnic

Oběd – větší děti v 11:15 ve Stupně, menší děti ve 12 hodin v Radnicích

Odpoledne:       Zápasy Kyšice - Radnice

 

Pátek, 20.8.

Dopoledne:       Program v Ekocentru + Včely

7:45 – 9:15          větší Ekocentrum            mladší včely

9:15 – 9:30          přesnídávka

9:30 – 11              větší včely                          mladší Ekocentrum

Oběd:                   v Radnicích v 11:15 (napřed jdou starší)

                               Odjezd poledničkou do Stupna (jen starší)

Odpoledne:       Zakončení soustředění turnajem ve Stupně (Všenice, Kyšice, Radnice)

 

 

2. turnus

Pondělí, 23. 8.  

Dopoledne:       Vyřizování formalit

8:30 – 9:45          kostel

9:45 – 10              přesnídávka na náměstí

10 – 11:15           Vycházka s Rendou

Oběd – v Radnicích v 11:30

Odpoledne:       Pohybové hry, míčová gramotnost

 

Úterý, 24. 8.      

Dopoledne:       8 – 10:15              Přehazovaná a ringo

10:30     odjezd autobusem do Darové

Zde prohlídka elektrárny, oběd v poledne na Darové, následuje návštěva přívozu a odjezd ve 13:45 busem z Darové s příjezdem ve 14:04 do Radnice

Odpoledne:       14:30 – 15:30 minivolejbal

 

Středa, 25. 8.    

Dopoledne:       Muzeum loutek                              

Odjezd v 8:08 vlakem, příjezd 9:04, Loutky od 10 hodin (v mezičase obhlídka náměstí)

Zpět bus ve 12:10

Oběd -                v Radnicích ve 13 hodin

Odpoledne:       Parkour + pálkové sporty                                                                          

 

Čtvrtek, 26.8.

Dopoledne:       Hvězdárna (bus 7:55 od nádraží, návrat v 11:30 busem) 

Oběd – v Radnicích ve 12:15

Odpoledne:       Florbal + Minibasket

 

Pátek, 27. 8.      

Dopoledne:       Ekocentrum + malý okruh

8 – 9:30                Starší - Ekocentrum        Mladší – malý okruh

9:30 – 9:45          Přesnídávka na náměstí

9:45 – 11:15        Starší – malý okruh         Mladší - ekocentrum

Oběd:                   v Radnicích v 11:15

Odpoledne:       ve 12 hodin odchod do Dvorců