Abeceda peněz

Zveřejněno: 29. 3. 2021, zapsal: Kateřina Levová

 

      Těsně před březnovým uzavřením škol stihli žáci 2. ročníků absolvovat vzdělávací program České spořitelny ABECEDA PENĚZ.

      V rámci výuky finanční gramotnosti, která je již několik let součástí ŠVP, děti zážitkovou formou poznávají svět peněz, jejich koloběh, potřeby v rodině apod. Rozvíjí své dovednosti jako je např. týmovost, kreativita, řešení problémů. Uplatní zde i svou zkušenost a odhad. Ale hlavně prožitkem a hrou nahlédnou do světa peněz, osvojí si mnohé základní finanční pojmy a zamyslí se nad hospodařením s penězi.

      Hodinou strávenou s týmem ČS ale práce s financemi dětem nekončí. Jejich paní učitelky dostaly pro každé dítě pracovní sešity a metodiku pro následnou práci ve svých hodinách matematiky a prvouky.

      Program je prioritně určen pro děti druhých a čtvrtých tříd. Čtvrťáci si bohužel budou muset ještě nějaký čas počkat a věřit, že se na ně ještě v letošním školním roce dostane.

Abeceda peněz 9Abeceda peněz 8Abeceda peněz 7Abeceda peněz 6Abeceda peněz 5Abeceda peněz 4Abeceda peněz 3Abeceda peněz 2Abeceda peněz 1
Náhodný výběr z galerie
Obraz4838.jpg Svatý Václav - český kníže 79 Rozumíme penězům 13 Výlet do Lidic 12