Informace k závěru školního roku a vydání vysvědčení

Zveřejněno: 19. 6. 2020, zapsal: Milena Raková

Školní rok 2019/2020 bude ukončen 30. 6. 2020 rozdáním vysvědčení. Do školy mají 30. 6. 2020 možnost si přijít  pro vysvědčení všichni žáci 1. -9. ročníku, kteří nemají příznaky virového onemocnění. V kmenových třídách bude vysvědčení rozdáváno od 7:50 hodin. Žáci , kteří se doposud neúčastnili školní docházky a nepředkládali čestné prohlášení,  jej ráno předloží před vchodem svému třídnímu učiteli.Bez podepsaného čestného prohlášení nebude vstup do budovy umožněn. Žák obdrží vysvědčení od třídního učitele před  budovou. Formulář je k dispozici níže, rozešlou ho mailem třídní učitelé, ve vytištěné podobě je k dispozici ve vestibulu školy a v úředních hodinách na obecních úřadech.  V prostoru budovy se žák pohybuje s nasazenou rouškou.  Vyzvednutí vysvědčení pro žáky, kteří se pro něj osobně nedostaví,  si rodič dohodne se svým třídním učitelem individuálně. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena k vyzvednutí v kanceláři zástupkyně ředitelky školy  v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Žáci si zároveň v tento den 30. 6. 2020 odnesou své školní pomůcky ze tříd a ošacení a obuv ze šaten. Vybavte je prosím velkou taškou. Zapůjčené učebnice si žáci ponechají do září, kdy budou podle pokynů třídního učitele vráceny a vydány nové. Oběd bude vydáván žákům prvního stupně, kteří na oběd chodili v rámci výuky od 25. 5. 2020 a mají jej přihlášen a to od 8:55 hodin. Žáci devátého ročníku dostanou přesné instrukce ohledně zakončení roku od své třídní učitelky.

icončestné prohlášení ke stažení ZDE (248,2 KB)
Zveřejněno: 11. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Zveřejněno: 14. 4. 2021
Náhodný výběr z galerie
Kroužek dovedných rukou 1 19 Den otevřených dveří 2019 23 Předvelikonoční čas v 1.A 13 proch3